Gemi Adamı Sağlık Raporu

Gemi Adamı Sağlık Raporu nedir ?

Gemi Adamı Sağlık Raporu, kişinin sağlık durumunun denizde, yani gemide çalışmaya elverişli olup olmadığını gösteren belgedir. 18 yaşından büyükler için iki (2) yıl süre ile geçerlidir.

Gemiadamları, iki yılda bir “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” hükümlerine göre periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar. İlk kez gemiadamı olacaklar ile iki yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır. 

Kimler gemi adamı sağlık raporu almak zorundadır ? 

Profesyonel ve amatör gemi adamları, küçük balıkçılar, sandal sahipleri ve gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması mecburidir.

Gemi Adamı olmaya karar veren bir kişi ne yapmalıdır ?

Gemi adamı olmaya karar veren bir kişinin öncelikle Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri olarak bilinen merkezlere başvurması ve buralardan hazırlaması gereken belgeler hakkında bilgi alması gerekmektedir. Hastanelere, Tıp Merkezlerine başvurarak bilgi almaları, ne tür bir sağlık kurulu raporu alması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir. 
İlk kez gemi adamı olmaya karar veren kişiler ile daha önce muayene olmuş ancak son yoklama tarihleri geçmiş olan kişilerin Gemi Adamı Olur Sağlık Kurulu raporları alması daha önce muayene olanların ise periyodik sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. 

Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu

İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu" almaya hak kazanırlar.

Gemi Adamlarının Genel Muayenesi: 

1 - İç Hastalıkları
2 - Göz 
3 - KBB
4 - Psikiyatri 
5 - Ortopedi ve Travmatoloji